HISTORIA SZKOŁY

CHARAKTERYSTYKA
SZKOŁY
HISTORIA
MIEJSCOWOŚCI
GRONO
PEDAGOGICZNE
KALENDARZ
IMPREZ
GALERIA ZDJĘĆ

PRZEDSZKOLE

 '

 

Dyrektor :  mgr Urszula Hajduga

Wychowawcy w roku szkolnym 2018/2019

PRZEDSZKOLE

                     GRUPA I - inż. Lucyna Piątek, mgr Anna Lech

GRUPA II - mgr  Aneta Ropska

EDUKACJA SZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  • klasa II  - mgr Barbara Bujak

  •  klasa IV -mgr Katarzyna Kujda

  • klasa VII-VIII  - mgr Bernadeta Bujak

 Nauczyciele uczący w naszej szkole

mgr Urszula Hajduga

mgr Barbara Bujak

mgr Katarzyna Kujda

mgr Anna Totoś

mgr Bernadeta Bujak

inż. Lucyna Piątek

mgr Anna Lech

mgr Renata Gut

mgr Anna Mortek

mgr Dorota Mieszczakowska

mgr Barbara Galas

mgr Anna Sajdak

ks. Jerzy Ochał

mgr Agata Bajorek