HISTORIA SZKOŁY

CHARAKTERYSTYKA
SZKOŁY
HISTORIA
MIEJSCOWOŚCI
GRONO
PEDAGOGICZNE
KALENDARZ
IMPREZ
GALERIA ZDJĘĆ

PRZEDSZKOLE

 '

 

Dyrektor :  mgr Urszula Hajduga

Wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020

PRZEDSZKOLE

                     GRUPA I - inż. Lucyna Piątek, mgr Ewelina Hajduga

GRUPA II - mgr  Aneta Ropska

EDUKACJA SZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  • klasa I-III  - mgr Barbara Bujak

  •  klasa V -mgr Katarzyna Kujda

  • kl VI -mgr Anna Totoś

  • klasa VIII  - mgr Bernadeta Bujak

 Nauczyciele uczący w naszej szkole

mgr Urszula Hajduga

mgr Barbara Bujak

mgr Katarzyna Kujda

mgr Anna Totoś

mgr Bernadeta Bujak

inż. Lucyna Piątek

mgr Renata Gut

mgr Anna Mortek

mgr Dorota Mieszczakowska

mgr Barbara Galas

mgr Anna Sajdak

mgr Anna Janiga