Informacja dla Rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Mesznej Opackiej w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,

Informuję, że po przeanalizowaniu wniosków o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Mesznej Opackiej oraz deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego pozytywnie zostały rozpatrzone złożone wnioski i deklaracje. Wszyscy kandydaci zostali przyjęci.