Historia miejscowości

W 1105 roku pojawiła się pierwsza zapisana wzmianka o Mesznej. Zachował się dokument „Kodeks dyplomatyczny Legata Papieskiego, Idziego”, z którego wynika, że księżna Judyta Salijska, żona króla Władysława Hermana, podarowała w 1105 roku swoje wsie: Tuków, Lubaszową, Bistuszową, Rzepiennik, Rychwałd i Meszną klasztorowi Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. Od 1105 roku do 1787 roku- Meszna Opacka była własnością klasztoru Benedyktynów Tyńcu. Po I rozbiorze Polski, cesarz austriacki Józef II podpisał kasatę Opactwa Benedyktynów i rozpoczęła się wyprzedaż klasztornych wsi. Ze wspomnień pradziadów o tamtych czasach zachowała się raczej okrutna bieda aniżeli nazwiska hrabiów. Ale z tej biednej wsi jak wskazują zapiski i przekazania, poszli prości młodzi ludzie do królewskich oddziałów Jana Kazimierza, walczących ze Szwedami i bandami księcia Rakoczego, do kosynierów Kościuszki, konfederatów barskich Pułaskiego i za generałem Bemem na Węgry. Po straszliwych ostatnich dwóch wojnach światowych, z których pierwsza pozostawiła dwa żołnierskie cmentarze, a w drugiej wojnie przez Meszną Opacką w biały dzień 8 września, na oczach niemieckiego okupanta i przy aplauzie mieszkańców, przemaszerował partyzancki batalion „Barbara” Armii Krajowej.  Dopiero po tych dwóch wojnach nastąpiły zmiany na wsi. Powoli, z trudem, rok za rokiem – pukało NOWE do opłotków wsi.

Wyciąg z przemówienia Pana Zygmunta Krogulskiego w dniu 22 sierpnia 1993 roku podczas uroczystości poświęcenia kaplicy w Mesznej Opackiej.

Meszna Opacka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tuchów. Meszna Opacka leży na Pogórzu Rożnowskim, w zachodniej części gminy Tuchów, na jednym z ramion Wału (526 m n.p.m.), zwanym czasem Garbem Meszniańskim, na wysokości około 330 m n.p.m. Garbem tym biegnie droga z Tuchowa do Rychwałdu, wzdłuż której wieś jest położona. Sąsiaduje od wschodu z Garbkiem (który od 1960 r. jest częścią Tuchowa), od południa – z Dąbrówką Tuchowską i Siedliskami, od zachodu – z Lichwinem w gminie Pleśna i od północy z Buchcicami (dawniej Meszna Szlachecka).

Liczba mieszkańców: około 500

Przez naszą miejscowość przebiega Szlak Papieski oraz trasa rowerowa nr 1 „Legionistów”

kolor zielony
Długość: 20 km
Tuchów Rynek – Łowczów – Buchcice – Łowczówek – Zagórze – Meszna Opacka – Tuchów.
Trasa o małym stopniu trudności w większości prowadzi drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu. Trasa o relaksowo-refleksyjnym charakterze, z punktami widokowymi i licznymi cmentarzami z I wojny światowej.

Na trasie:
6 cmentarzy z I wojny światowej, cmentarz Legionistów miejsce bitwy pod Łowczówkiem 22 – 25 XII 1914 roku. Pomniki przyrody. Ośrodek jazdy konnej, przydrożne kapliczki, punkt gastronomiczny