Historia szkoły

HISTORIA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MESZNEJ OPACKIEJ

W tutejszej miejscowości szkoła pojawiła się około roku 1908. Budynek na cele szkolne wynajmowano u miejscowych gospodarzy. Uczył jeden nauczyciel dochodzący z Tuchowa. W 1914 roku gmina postanowiła wybudować dom szkolny, ale wybuchła I wojna światowa. Materiał przygotowany do budowy został częściowo pożyczony do budowy szkoły w Siedliskach, a częściowo zniszczony. Mieszkańcy wsi wybudowali w 1917 roku prowizoryczny budynek o jednej tylko izbie, który w 1936 roku został zamknięty, gdyż nie nadawał się do użytku. Na zebraniu gromadzkim 19 września 1937 roku podjęto decyzję o budowie nowej murowanej szkoły. Tymczasem nauka odbywała się w domu Pana Cichowskiego,u którego Zarząd Gminy wynajął izbę. Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkolny miało miejsce 16 lipca 1939 roku. Wtedy to pojawił się w Mesznej pierwszy samochód. Przyjechał nim starosta z Tarnowa, któremu towarzyszył Ksiądz prałat z Tuchowa.więcej W czasie wojny lekcje odbywały się w izdebce wynajmowanej u Pana A. Kroka. Naukę prowadzono z wielką trudnością. Z powodu wyjątkowo silnych mrozów, braku odzieży i obuwia mało dzieci uczęszczało do szkoły. Problemem był też brak podręczników. Do nowego budynku szkolnego przeprowadzono się dopiero w październiku 1951 r. Ale to nie koniec prac – budynek był rozbudowywany i wielokrotnie remontowany. W 1993 roku otrzymano pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, które wykorzystano w celu modernizacji szkoły. Znane są nazwiska pierwszych nauczycieli uczących w Mesznej Opackiej. Byli to m.in. Kędzior, Mazur, Mazgaj, Sobecka, Biliński. Po wojnie wieloletnią dyrektorką szkoły była Waleria Jastrubecka. W roku 1956 miał miejsce pierwszy i jedyny strajk dzieci i rodziców – w związku z brakiem nauczyciela religii. Rodzice zatrzymali dzieci w domach przez dwa tygodnie.   W roku 1965 pojawił się pierwszy telewizor. Oprócz uczniów korzystali z niego pozostali mieszkańcy miejscowości. W roku szkolnym 2000/01 jedyny komputer szkolny został podłączony do sieci komputerowej. Od roku szkolnego 2004/05 dotychczasowa Szkoła Podstawowa stała się Publiczną Szkołą Podstawową w Mesznej Opackiej. Tak w ogromnym skrócie przedstawia się historia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej.