Historia szkoły

HISTORIA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MESZNEJ OPACKIEJ

W tutejszej miejscowości około roku 1908 wprowadzono regularną naukę.
Budynek na cele szkolne wynajmowano u miejscowych gospodarzy. Uczył jeden
nauczyciel dochodzący z Tuchowa. W 1914 roku gmina postanowiła wybudować dom
szkolny, ale wybuchła I wojna światowa. Materiał przygotowany do budowy został
częściowo pożyczony do budowy szkoły w Siedliskach, a częściowo zniszczony.
Mieszkańcy wsi wybudowali w 1917 roku prowizoryczny budynek o jednej tylko
izbie, kt
óry w 1936 roku został zamknięty, gdyż nie nadawał się do użytku. Na
zebraniu gromadzkim 19 września 1937 roku podjęto decyzję o budowie nowej
murowanej szkoły. Tymczasem nauka odbywała się w domu Pana Cichowskiego,u
którego Zarząd Gminy wynajął izbę. Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy
budynek szkolny miało miejsce 16 lipca 1939 roku.  Komitet Budowy Szkoły: sołtys Bolesław
Mikrut, Olimpia Bobeszko, Józef Drogoś, Jan Więcek, Piotr Dąbrowski, Jan
Cichowski, Jan Baran, Franciszek Tyrka. Wtedy to pojawił się w Mesznej pierwszy
samochód. Przyjechał nim starosta z Tarnowa, któremu towarzyszył Ksiądz prałat
z Tuchowa. Od 1 września 1940 r. lekcje odbywały się w izdebce wynajmowanej u
Pana A. Kroka. Naukę prowadzono z wielką trudnością. Z powodu wyjątkowo silnych
mrozów, braku odzieży i obuwia mało dzieci uczęszczało do szkoły. Problemem był
też brak podręczników. Dnia
 1 marca
1945 r. kierownictwo szkoły przejęła Olimpia Bobeszko. Z dniem 23 kwietnia 1945
r. rozpoczęto prace przygotowawcze nad wykończeniem budynku szkolnego. Do nowego budynku
szkolnego przeprowadzono się dopiero w październiku 1951 r. Ale to nie koniec
prac – budynek był rozbudowywany i wielokrotnie remontowany. Znane są nazwiska
pierwszych nauczycieli uczących w Mesznej Opackiej. Byli to m.in. Bobeszko,
Kędzior, Mazur, Mazgaj, Sobecka, Biliński. Po wojnie wieloletnią dyrektorką
szkoły była Waleria Jastrubecka. We wrześniu 1951 r. pani Olimpia Bobeszko
została służbowo przeniesiona do Pławnej. W roku 1956 miał miejsce pierwszy i
jedyny strajk dzieci i rodziców – w związku z brakiem nauczyciela religii.
Rodzice zatrzymali dzieci w domach przez dwa tygodnie.   W roku 1965 pojawił się pierwszy telewizor.
W 1993 roku otrzymano pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, które
wykorzystano w celu modernizacji szkoły. Oprócz uczniów korzystali z niego
pozostali mieszkańcy miejscowości. W roku szkolnym 2000/01 jedyny komputer
szkolny został podłączony do sieci komputerowej. Od roku szkolnego 2004/05
dotychczasowa Szkoła Podstawowa stała się Publiczną Szkołą Podstawową w Mesznej
Opackiej. Tak w ogromnym skrócie przedstawia się historia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mesznej Opackiej.