Informacja dla Rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,

Informuję że  po przeanalizowaniu wniosków o przyjęcie do  Publicznej Szkoły Podstawowej  w Mesznej Opackiej  pozytywnie zostały rozpatrzone złożone wnioski. Wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy 1.