Rodzinny konkurs plastyczno – techniczny na zabawkę z surowców wtórnych

Z okazji DNIA ZIEMI
Publiczne Przedszkole w Mesznej Opackiej
ogłasza
rodzinny konkurs plastyczno – techniczny
na zabawkę z surowców wtórnych

Cele konkursu: promowanie wśród Najmłodszych i ich Rodziców postaw ekologicznych, rozbudzanie fantazji i wyobraźni
Adresatami konkursu są: Dzieci przedszkolne (z obu grup) wraz z Rodzicami
Warunkami udziału w konkursie są: złożenie jednej (na dziecko) niepublikowanej wcześniej pracy konkursowej w terminie określonym poniżej; udział w konkursie jest jednoznaczny
z wyrażeniem zgody na publiczną prezentację pracy przez organizatora (przedszkole)
Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, oryginalność i zgodność pracy z tematem
Zgłaszanie prac konkursowych: do 10.05.2021 r.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: do 14.05.2021 r.
Przewidziane nagrody: dla trzech pierwszych miejsc dyplomy i nagrody rzeczowe,
dla pozostałych biorących udział w konkursie drobne upominki

Gorąco zachęcamy do udziału!!!