Sukces uczniów klasy 8 w Małopolskim Konkursie tematycznym z historii „A jeśli ktoś nasz polski dom zapali” – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe.

Uczniowie klasy 8: Zuzanna Damian, Robert Orlik, Mikołaj Krupa oraz Dawid Zioło w dniu
5 listopada 2021 roku wzięli udział w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu tematycznego z historii: „A jeśli ktoś nasz polski dom zapali” – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe. Uczniowie pod opieką pani Magdaleny Tomczyk, Uczniowie:
Zuzanna Damian i Robert Orlik, wykazali się wspaniałą wiedzą historyczną i
uzyskali wysokie wyniki w etapie rejonowym w/w konkursu. Życzymy dalszych sukcesów!