Podziękowania od tarnowskiego Azylu

Z inicjatywy uczniów klasy 8 nasza szkoła włączyła się w pomoc na rzecz tarnowskiego Azylu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tą akcję, a w szczególności pani Beacie i panu Dariuszowi, którzy bezinteresownie dostarczyli zebraną karmę, smaczki i ręczniki do tarnowskiego Azylu.