Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

2 stycznia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

20 czerwca 2024 r.