Podziękowania

Nowe piłki, zakupione dla szkoły, z których będziemy korzystać podczas lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć. Bardzo dziękujemy pewnej Rodzinie, która chce pozostać anonimowa, za ten dar, okazane wsparcie i wrażliwość na potrzeby szkoły.