Święto Konstytucji 3 Maja

Rok 2021, decyzją Sejmu RP,  jest również Rokiem Konstytucji 3 Maja. W związku z przypadającą 230. rocznicą uchwalenia Ustawy Rządowej z roku 1791, nasi uczniowie podczas zajęć koła historycznego, wzięli udział w wirtualnej podróży przybliżającej to istotne wydarzenie.

Ten najważniejszy polski akt prawny, wyróżniony Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, przechowywany jest w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, zarówno w trzech unikatowych rękopisach oraz jako pierwszy tekst drukowany. Uczniowie poznali również wizerunki Ojców Konstytucji: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego. Z uwagi na przypadające Święto Konstytucji 3 Maja, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, udostępniło wirtualnie dla uczniów swe piękne i znaczące zbiory historyczne.

Przyg. Magdalena Tomczyk