Podziękowania!

Nasza szkoła otrzymała podziękowania  za aktywny udział w misyjnym dziele Kościoła,

za kontynuację  „Adopcji serca”,  otwarte serca i solidarność z ubogimi dziećmi  Kamerunu.

Przekazane przez Społeczność Szkoły środki zostały przeznaczone na edukację dla „adoptowanego” Ngaha Waguen Narcise Nicolas, w szkole katolickiej na misji Balengou.