” Przyjdź na świat…. aby zająć wśród nas puste miejsce przy stole “

'' Przyjdź na świat…. aby zająć wśród nas puste miejsce przy stole " W tym roku podczas Wigilijnego spotkania w naszej szkole motywem przewodnim było ukazanie symboliki " pustego miejsca przy stole" , wyrazem którego między innymi jest nasze otwarte serce dla wszystkich , którzy tego dnia zapukaliby do drzwi naszych domów. Na podstawie baśni J. Ch. Andersena pt. : " Dziewczynka z zapałkami" w której wspólnie z Uczniami zmieniliśmy zakończenie baśni, zapraszając dziewczynkę do naszego Wigilijnego stołu , ukazując w ten sposób że Bóg , który dla nas stał się Człowiekiem , pragnie narodzić się w naszych sercach i przychodzi do nas poprzez drugiego człowieka, dlatego : " Otwórzmy swe serca szeroko, bo chociaż to stare dzieje… Dzisiaj takich dzieci jak " dziewczynka z zapałkami " jest naprawdę wiele. Pomóżmy im, jeśli możemy, zróbmy co w naszej mocy… Może i my kiedyś będziemy potrzebować pomocy…"