Z radością informujemy, że Przedszkole wzbogaciło się o ponad 203 pozycji książkowych zakupionych w  ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dzięki dotacji  celowej z budżetu państwa w wysokości 2500 zł i 700 zł z organu prowadzącego zakupiliśmy  nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 3 – 7 lat, książeczki obrazkowe,  e-booki, encyklopedie dla dzieci. W ramach działań promujących czytelnictwo realizujemy projekty: ” Książeczka na urodzinki”, akcje czytelnicze: „Czytamy z Sówką” i szereg działań we współpracy z Biblioteką Publiczną w Tuchowie i Rodzicami. Część książeczek będzie  mogła być wypożyczana do domu i czytana wspólnie z Rodzicami. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Mamy nadzieję, że rozbudzenie u dzieci zainteresowania czytaniem zachęci ich w przyszłości do samodzielnej aktywności czytelniczej na kolejnych etapach edukacji, oraz w życiu dorosłym.  

                                               Urszula Hajduga