Zabawy sensoryczne

24. 03. 2022 Zabawy sensoryczne w grupie Młodszej z użyciem piłek i dysków.