Konkurs fotograficzny

Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny pt.: Z książką Ci do twarzy”.

Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładnie osoba „przyłapana” na czytaniu książki.

Fotografie należy dostarczyć do szkolnej biblioteki do dnia 30 października 2022r.

Regulamin konkursu

1.Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-VIII naszej szkoły.

2.Celem konkursu :Z książką CI do twarzy jest” jest:

*wizualizacja pasji czytania ,miłości do książek,

*popularyzacja czytania jako forma spędzania czasu(w domu, placu zabaw, autobus, sklep, szkoła)

*upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania emocji.

3.Prace będą oceniane w 2 kategoriach:

I kategoria : uczniowie z klas I-IV

II kategoria: uczniowie z klas VI-VIII

4.Kryteria oceny:

– zgodność z tematem,

– pomysłowość,

– oryginalność pracy

5.Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku.

*Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac.

*Należy uzyskać zgodę osoby fotografowanej na wykorzystanie jej wizerunku.

6.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.