Sportowy Dzień Dziecka w Grupie Młodszej połączony z zajęciami otwartymi