Spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie

Dnia 7 czerwca w naszej szkole gościliśmy uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie oraz ich opiekunów Panią Katarzynę Wronę i pana Kazimierza Króla. Dzieci mogły się zapoznać różnymi instrumentami muzycznymi i pracą artysty muzyka. Nasi uczniowie próbowali grać na skrzypcach i wiolonczeli , mogli posłuchać występów swoich rówieśników ze szkoły muzycznej. Może świat muzyki zainspiruje tych , którzy jeszcze nie podjęli decyzji o nauce śpiewu czy gry na wybranym instrumencie.

Serdecznie dziękujemy za piękną lekcję muzyki.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie