Akcja charytatywna – Kolędnicy Misyjni 6.01.2024

Dziękujemy wszystkim naszym Wolontariuszom Uczniom i Opiekunom oraz wszystkim Darczyńcom. Zebrano kwotę tysiąc dziewięćdziesiąt pięć złotych . Bóg zapłać za ofiarność i okazane serce dla dzieci z krajów misyjnych.