Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci

Właśnie zakończyliśmy cykl 10 tygodniowych zajęć arteterapeutycznych dla dzieci ze starszej grupy przedszkolnej. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz stanów emocjonalnych. Był to cykl, podczas którego dzieci były zaangażowane we współtworzenie historii wydarzeń w Królestwie Uczuć i rozwijanie kompetencji emocjonalnych − umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz wyrażania uczuć. Jest on zainspirowany szkocką metodą storyline, która oddaje znaczną część decyzji za tworzenie narracji uczestnikom zajęć, rozwijając w nich poczucie sprawstwa i zwiększając ich zaangażowanie. Dzięki zabiegowi tworzenia postaci, w jakie wcielają się dzieci, łatwiej jest im zrozumieć trudniejsze uczucia doświadczane przez bohaterów, jednocześnie mają możliwość zdystansowania się i przećwiczenia wyrażania uczuć. Naszym celem było tworzenie sytuacji, będących okazją do rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz stanów emocjonalnych, tak aby dzieci mogły bardziej efektywnie rozwijać umiejętność kontrolowania swoich emocji i zachowań, działania mniej impulsywnego. Najważniejszym przekazem jest to, że każda emocja, każde uczucie jest istotne i coś sygnalizuje. Wszyscy mamy prawo do wszystkich przeżywanych przez nas uczuć, nie mamy jednak prawa pod wpływem tych uczuć zachowywać się niezgodnie z zasadami. 

Zajęcia arteterapeutyczne w naszym przedszkolu odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez Marię Igielską-Michałek z Creative Minds.