Zasady funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia. więcej informacji na www.gov.pl

Informacja dla Rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Mesznej Opackiej w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, Informuję, że po przeanalizowaniu wniosków o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Mesznej Opackiej oraz deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego pozytywnie zostały rozpatrzone złożone wnioski i deklaracje. Wszyscy kandydaci zostali przyjęci.

Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne.

Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). więcej informacji na www.gov.pl